Tel/fax +48 (22) 825.61.28  ·  www.rls.pl  ·  info@rls.pl  ·  ul. Krzywickiego 3/1  ·  02-078 Warszawa
Imprezy 2003   |   Imprezy 2004   |   Imprezy 2005   |   Imprezy 2006

  Konferencja  ·  maj 2003  ·  Warszawa

Wizja europejska
a sprawiedliwość społeczna

 
Zobacz plakat  Konferencja  ·  4-5 lipca 2003  ·  Warszawa

Czy cel uświęca środki?
Bezpieczeństwo i pokój w świecie współczesnym
Zobacz plakat  Spotkanie  ·  7 października 2003  ·  Warszawa

Nad brzegiem przepaści
Sto lat Adorno (1903-1969)

Wieczór z Markiem J. Siemkiem
Zobacz plakat w powiększeniu  Konferencja  ·  29-31 października 2003  ·  Warszawa

Przyszłość demokratycznych partii lewicowych w rozszerzonej Unii Europejskiej
Zobacz plakat w powiększeniu  Konferencja  ·  5 grudnia 2003  ·  Łódź

Dobrodziejstwo czy ciężar?
14 lat transformacji – doświadczenia z Polski i Niemiec Wschodnich
Zobacz plakat w powiększeniu
  projekty, skład plakatów, prezentacja  www.netstudio.waw.pl  tel. (48) 512 809 079